Fast accesses

Messe Frankfurt

Messe Frankfurt

  1. 法蘭克褔展覽
  2. 聯絡我們

聯絡我們

欲索取更多有關我們在 全球的展覽及服務資訊,請聯絡我們:

 

香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司
台北市110信義區
市民大道6段288號8樓
電話: +886 2 8729 1099
傳真: +886 2 2747 6656
電郵: info@taiwan.messefrankfurt.com

紡織系列展 / 成衣機械及縫紉器材系列展:
香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司

成衣布料系列展
張惠婷 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機322
電郵: tina.chang@taiwan.messefrankfurt.com

許家騰 先生
電話: +886 2 8729 1099 分機328
電郵: alex.hsui@taiwan.messefrankfurt.com

王麗薇  小姐 
電話: +886 2 8729 1099 分機327
電郵: karen.wang@taiwan.messefrankfurt.com

 

產業用紡織品/ 家用紡織品系列展
王麗薇  小姐 
電話: +886 2 8729 1099 分機327
電郵: karen.wang@taiwan.messefrankfurt.com

張惠婷 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機322
電郵: tina.chang@taiwan.messefrankfurt.com

 

汽車零配件系列展
向豔芬  小姐 
電話+886 2 8729 1099 分機398
電郵: juliette.hsiang@taiwan.messefrankfurt.com

廖允臆  先生 
電話+886 2 8729 1099 分機394
電郵: Yun-I.Liao@taiwan.messefrankfurt.com

邱筱媛 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機323
電郵: annie.chiu@taiwan.messefrankfurt.com

鄭樺玉 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機324
電郵: sidonie.cheng@taiwan.messefrankfurt.com

 

消費品系列展:
王麗薇  小姐 
電話: +886 2 8729 1099 分機327
電郵: karen.wang@taiwan.messefrankfurt.com

吳昭佩  小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機329
電郵: peggy.wu@taiwan.messefrankfurt.com

黃馨儀 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機325
電郵: joyce.huang@taiwan.messefrankfurt.com

 

照明展、衛浴五金及空調系列展:
張裔青 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機321
電郵: erica.chang@taiwan.messefrankfurt.com

張怡菁 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機102
電郵: anja.chang@taiwan.messefrankfurt.com

 

樂器及燈光音效展:
林逸茗 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機382
電郵: claire.lin@taiwan.messefrankfurt.com

張怡菁 小姐
電話: +886 2 8729 1099 分機102
電郵: anja.chang@taiwan.messefrankfurt.com

 

安防系列展、模具/3D列印展、成衣洗滌展、及其他技術相關產業展覽
林培皓 先生
電話:  +886 2 8729 1099 分機326
電郵: jason.lin@taiwan.messefrankfurt.com